Disclaimer

Privacy Statement
Deze website maakt enkel gebruik van noodzakelijke cookies die de functionaliteit van de website borgen. Deze cookies worden altijd geplaatst en vallen onder de wettelijke uitzondering. Uw gedrag tijdens uw bezoek aan onze website wordt bij deze keuze niet opgeslagen. Zelfs niet anoniem. Zo kiest u voor maximale privacy.

Beeldrechten
SITE heeft geprobeerd alle rechtmatige eigenaren van de gebruikte beelden te achterhalen. In sommige gevallen is dit niet gelukt. Degenen die menen rechten te kunnen ontlenen, kunnen uiteraard contact met ons opnemen. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over of zullen wij anderszins zorgen voor een passende oplossing.

Auteursrechten
Op diverse figuren en illustraties van deze website rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SITE. U kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal. Zie de contactgegevens onder “contact”. Een ieder die meent recht te hebben op een of meer beelden kan dit kenbaar maken aan SITE urban development bv.

Algemene Leveringsvoorwaarden
Bekijk hier onze algemene leveringsvoorwaarden.

Volg ons
D