Be like water

Water is vormeloosWater vloeit, kruipt en beweegt zich met tijd overal doorheen. Gebiedsontwikkeling is vaak troebelhet is schakelen, aanpassen en bijsturen tussen visies, belangen en realiteiten van de dag. SITE werkt als water. We werken op volle stoom, spelen in op onderstromen en begeven ons bewust op glad ijs wanneer het nodig is.

7-Be like water
  • Project Buikslotermeerplein
  • Locatie Amsterdam
  • Partners Gemeente Amsterdam, CVVE, individuele eigenaren & initiatiefnemers

De casus van woon-winkelgebied Buikslotermeerplein is uitdagend. De diversiteit aan belangen van ondernemers, beleggers, eigenaren en de Gemeente maakt de noodzakelijke verandering niet eenvoudig. De stapeling van contrasterende agenda’s, visies en vastgelopen plannen hebben de emoties doen oplopen en het wantrouwen versterkt. Vanuit brede bijeenkomsten heeft SITE de basis gelegd voor nieuw wederzijds begrip. Door zowel bottom-up als top-down samen te werken is een concreet toekomstperspectief ontstaan met Buikslotermeerplein als ‘Hart van Noord’.

00-BSMP-Anzichtkaarten2
IMG_4702
a
  • Project Binckhorst Junopark
  • Locatie Den Haag
  • Partners BPD, AM, Schouten

De Binckhorst is een groot bedrijventerrein in transitie. Tienduizend nieuwe bewoners gaan dit stadsdeel van een nieuw karakter voorzien. Het realiseren van deze transitie is complex. SITE beweegt zicht waar nodig door publieke, private en maatschappelijke belangen. Het afpellen van kwaliteiten brengt partijen bij elkaar. Het compromis vergt inlevingsvermogen en vastberadenheid in het noodzakelijke duwen en trekken. Vooruitgang is afhankelijk van beweeglijkheid. Dat geeft wrijving en in het geval van de Binckhorst vooral glans.

6eb32deb-c419-4b44-9de4-339541811c33_trekvlietzone (1)
JPARK_20190603_LR
d

Beeld Arons & Gelauff Architecten

  • Project Winkelsteeg
  • Locatie Nijmegen
  • Partners Gemeente Nijmegen

Winkelsteeg verandert in de komende 20 jaar van een goed functionerend bedrijventerrein naar een werk-woongebied met ruim 3.000 woningen en 200.000m2 werkfuncties. In deze opgave speelt alles tegelijkertijd: de toekomst van bedrijven, de economische agenda van de stad, verwervingen, tijdelijke woningbouw, grondexploitaties, ruimtelijke kaders en participatie.  Maar onder de druk van de gelden voor woningbouw worden processen vloeibaar. Onder leiding van SITE in een enorm tempo een ambitiedocument met onderbouwingen en aanvragen opgeleverd. 

Winkelsteeg 1 Stationscampus impressie_POSAD
Winkelsteeg 2 luchtfoto
n

Beeld PosadMaxwan

w