It’s the user, stupid

Verplaatsen in de klant wordt vaak geroepen maar weinig gedaan. Voor je het weet zijn plannen werkelijkheden van onder het systeemplafond. Weerbarstig als ze zijn, begint SITE altijd bij het achterhalen van de – vaak latente – behoeften. Van de consument, de investeerder of de eindgebruiker. De psyche van een plek afpellen vraagt om oprechte interesse in context, gebruikers en routines. Want verschillende perspectieven vertellen meer dan één beeld.

5-It’s the user stupid-a
  • Project De Heuvel
  • Locatie Eindhoven
  • Partners CBRE G.I

Hoe kun je een verouderd en verborgen winkelcentrum op de meest strategische plek in de binnenstad weer in de vaart der volkeren opstoten? Met die vraag hebben we ons laten onderdompelen in alles waar Eindhoven voor staat. De stad van Philips, high tech, design en innovatie, maar ook de stad van muziek, trots en gezelligheid met een zachte G. Na een paar middagen van straatgesprekken en diepte-interviews werd het voor de Heuvel tijd om kleur te bekennen aan de stad. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Een transformatie van monofunctioneel winkelcentrum naar kathedraal, feesttent én werkplaats voor de stad bleek voor Eindhoven zo gek nog niet.

Oppervlakte Heuvel vs Binnenstad
190625 De_Heuvel_Folder_Final_Page_7
e
  • Project Drielanden
  • Locatie Harderwijk
  • Partners Gemeente Harderwijk, Slokker, Bouwfonds

Jezelf verplaatsen in de gebruikers van een plek. Daar hebben beleidsmakers en ontwikkelaars vaak grote moeite mee. Voor de ontwikkeling van Drielanden, maar ook in ander projecten, vroegen wij hen zich te verplaatsen in een fictieve persoon. In klantenpanels vragen we bewoners met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van impressies. Door een toekomstig woongebied vanuit de dagelijkse beleving te beschrijven, ontstaan nieuwe inzichten en verbanden. Dit draagt bij aan een scherpere positionering.

121104_hardewijk_aantrekkelijkraamwerk
LVV-Hardevijk z06
h
  • Project Doorstroming
  • Locatie Utrecht
  • Partners Provincie Utrecht

De woningnood is hoog. De woningmarkt zit op slot en de bouw kan het niet bijbenen. Daar komt niet snel verandering in. Eén van de uitdagingen? Ouderen die langer dan ooit in hun ééngezinswoningen blijven wonen. Daarnaast zitten we vast in een manier van denken: seniorenwoningen bijbouwen is vooralsnog geen oplossing. SITE kijkt vanuit de gebruikers naar manieren om deze denkwijze te doorbreken. Door bewust in te spelen op onbewuste motieven, gevoelsstromen, dromen en concrete (financiële) prikkels. Alles met als doel: de doorstroming op gang brengen.

doorstroom-schema_SITE
Picture 1
u
u