Nieuws

- SITE

SITE-onderzoek basis voor Utrechtse woondeal en MIRT scenario’s

190320104038.woningbouw.shrinkcentercrop.586×180

In de afgelopen jaar ondersteunde SITE de U10 (regionale samenwerking van 16 gemeenten) met het in kaart brengen van de woningbouwopgave voor de regio Utrecht. We brachten de huidige opgave, de plannen die er liggen en kansrijke locaties in beeld en zetten deze af tegen de woningbehoeften. Conclusie: tot 2040 zijn er nog ruim 100.000 woningen nodig in de regio terwijl er een planvoorraad is voor zo’n 67.000 woningen.

De onderzoeken, analyses van de huidige opgaven (o.a.: groen, landschap, energie mobiliteit, wonen) en gespreksrondes van SITE liggen ten grondslag aan de Woondeal die U10 vorige week sloot met Minister Ollongren. In deze deal zijn afspraken gemaakt om de woningbouwproductie te versnellen om tot de benodigde nieuwe woningen 2040 te komen.

De U10 werkt nu verder aan een Ruimtelijk Economische Programmering en met het RIJK en de Provincie wordt aan een MIRT-onderzoek gewerkt. Onze analyses liggen ook hieraan ten grondslag. Alle onderzoeken en uitkomsten samen moeten resulteren in een sluitende oplossing voor de toekomst vande regio Utrecht.

s