Story

- Sander Willems

5 vragen over de Ronde van Hoorn

Met de komst van de Poort van Hoorn wil Hoorn meer stad worden. Om het project een eigen verhaal te geven organiseerde SITE samen met de gemeente de Ronde van Hoorn, waarin transsectoraal wordt meegedacht over dit prestigieuze project. Een aanpak die voormalig GroenLinks wethouder Samir Bashara en Peter Entius, Concernmanager Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Hoorn, graag willen voortzetten.

SITE HoornPeter Entius, concernmanager stedelijke ontwikkeling gemeente Hoorn en Samir Bashara, wethouder gemeente Hoorn

1. Waarom was de Ronde van Hoorn nodig en wat is ermee bereikt?

Samir: “Met de Ronde van Hoorn hebben we beoogd om vroeg in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn met een grote diversiteit aan organisaties en individuen te brainstormen over de gewenste identiteit van dit gebied. Een brede, sociaaleconomische verkenning naar de kansen van de Poort van Hoorn. We hebben uitgangspunten opgesteld waar de ontwikkelende partners mee aan de slag gaan. Het mooie is dat verschillende partijen bij elkaar zijn gekomen en dat ze elkaar hebben geïnspireerd. Met de inbreng van de cultuursector is er meer bezieling in het verhaal van de Poort van Hoorn gekomen. De keuze van SITE om deze ‘rondes’ te organiseren heeft goed uitgepakt, al was het best spannend om dat al zo vroeg in het proces te doen. Het project duurt immers nog jaren. Terugkijkend zien we dat het iets essentieels heeft bijgedragen aan de planvorming.”

H

2. Wat maakt deze procesaanpak zo belangrijk?

Peter: “Een project als de Poort van Hoorn gaat niet alleen over het toevoegen van vastgoed. Het gaat over meer stad worden. Met een samenhangende aanpak voor wonen, onderwijs, werken en innovatie. Tijdens de rondes zijn we op zoek gegaan naar de gouden driehoek. Welke functiemix moet hier op dit mobiliteitsknooppunt samenkomen? En dat in relatie tot de binnenstad, de stad als geheel en tot de regio. Partijen uit alle sectoren zijn nu aan boord om de ambities verder vorm te geven. We hebben een netwerk gefaciliteerd waarbinnen deze organisaties gezamenlijk met voorstellen kunnen komen. Dat is echt anders dan vierkante meters toewijzen.”

SITE HoornPeter Entius, concernmanager stedelijke ontwikkeling gemeente Hoorn en Samir Bashara, wethouder gemeente Hoorn
H

Samir: “Het samenwerken met al deze partijen borgen we in een projectmatige aanpak. Het moet natuurlijk geen luchtfietserij worden, want dat is killing voor het verdere proces. De Poort van Hoorn is misschien wel het belangrijkste en meest omvangrijke project van de stad en de regio. Het kan alleen z’n meerwaarde krijgen als er synergie ontstaat tussen de verschillende functies. Dat de geest erin zit en dat iedereen achter het verhaal staat.”

3. Hoe blijf je de aandacht houden van zo’n netwerk aan organisaties?

“Dat is een leuke vraag”, zegt Samir, “want we hebben dat uiteindelijk aan de deelnemers zelf gevraagd. Welke rol zien ze voor zich? Wij zijn geneigd om snel te trechteren en partijen op projectniveau te gaan clusteren. SITE heeft ons erop gewezen dat we kruisbestuivingen moeten blijven faciliteren. Dat we het proces niet te veel naar ons toe trekken, maar organisch laten verlopen. De meerwaarde zit in de sector overschrijdende blik op het vraagstuk. Het is niet een kwestie van bij elkaar optellen en je hebt een geheel. Het is een synthese. Mensen hebben elkaar verrast met inzichten doordat ze vrij konden denken. En ja, er komt straks een punt dat we concreet moeten gaan worden met elkaar, maar dan segmenteert het vanzelf. Tot die tijd proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden.”

SITE HoornPeter Entius, concernmanager stedelijke ontwikkeling gemeente Hoorn en Samir Bashara, wethouder gemeente Hoorn
SITE HoornPeter Entius, concernmanager stedelijke ontwikkeling gemeente Hoorn en Samir Bashara, wethouder gemeente Hoorn
S

4. Is placemaking een manier om de Poort van Hoorn alvast leven in te blazen?

Peter: “Placemaking is een manier om de spanningsboog tussen waar we nu staan en de uiteindelijke situatie te overbruggen. Placemaking houdt de energie in het proces. We hebben tijdens de rondes gezien dat verschillende sectoren dit graag willen. Zij zien dit ook als een belangrijke manier om de plek nu al een ziel te geven. Met onder andere de cultuursector willen we een gezamenlijk perspectief bedenken om met placemaking aan de slag te gaan. Het moet passen bij de ambities die we hebben met de Poort van Hoorn, met een langlopend en helder programma.”

Voor Samir zit placemaking in een cruciale fase. “Met tijdelijke programmering gaan we stappen zetten in een bepaalde richting. Het programma moet een uitstraling krijgen dat past bij het eindplaatje. Dan trekt het bezoekers en ondernemers die we hier graag willen zien. Als afgezwaaid wethouder ben ik er heilig van overtuigd dat we koers kunnen houden en dat alle partijen de verantwoordelijkheid voelen om met placemaking dit stuk stad te gaan laden.”

Poort_van_Hoorn_3

5. Hoe hebben jullie de samenwerking met SITE ervaren?

Samir: “Toen SITE aan boord was, kwam er een extra denklaag bij. Kwartjes begonnen te vallen. Een begrip als ambitiesprong werd geïntroduceerd en dat is nu leidend geworden voor het hele proces. Daar hadden we eerst een A4-tje voor nodig, nu één woord. Het verhaal van de Poort van Hoorn is sterker en eenvoudiger geworden en er zijn stappen gezet om een identiteit uit te dragen. De afgelopen acht jaar hebben veel organisaties ons geholpen bij de ontwikkeling, maar SITE heeft toch wel de meeste inspiratie gebracht.”

W
SITE_Ronde_van_Hoorn_0157_800
SITE_Ronde_van_Hoorn_0147_800
P

Peter: “Voor ons was het een logisch stap om SITE bij dit project te betrekken. Zij kijken met een brede blik naar de opgave en schromen langdurige betrokkenheid niet. We hebben die ervaring nodig om vooruit te komen. Ze zijn betrokken op veel soortgelijke locaties in het land en kunnen lessons learned hier goed toepassen. We hebben maar één Poort van Hoorn, dus we kunnen het maar één keer goed doen.”

R