Nieuws

- SITE

Advies aan de Gemeente Groningen: Suikerunie is Stad

‘Vroeger’, tijdens de bietencampagne kenmerkte een fraaie rookpluim en een wat weeïge bietengeur de westkant van de stad Groningen. Maar de wereld veranderde en de Suikeruniefabriek verdween uit de stad. Inmiddels is het terrein dé creatieve hotspot van de stad en werkt de gemeente aan een nieuwe invulling. Afgelopen voorjaar vroeg zij SITE om te reflecteren op de gemeentelijke plannen en te ondersteunen bij de ontwikkelstrategie: hoe en waar te beginnen? 

20111112_Vm_suikerfabriek_Suiker_Unie_Van_Heemskerckstraat_Groningen_NL-1600×533

Enorme kansen voor de stad
Het Suikerunieterrein is met zijn 120 hectare, dichtbij de stad gelegen en volledig in gemeentelijk eigendom, een enorme kans voor Groningen. Hoe vaak gebeurt het dat een stad met zo’n enorm terrein een nieuw hoofdstuk aan haar geschiedenis kan toevoegen? Het gebied is groot en biedt ruimte aan duizenden woningen en verschillende woonmilieus. Dit was op hoofdlijnen al uitgewerkt.

Niet de ‘verre’ maar de ‘stadse’ kant
Geredeneerd vanuit de regionale woningbehoefte wilde de gemeenten beginnen aan de ‘verre’ kant van het plangebied met een ontspannen groenstedelijk woonmilieu. In onze workshops kwam echter naar voren dat de grootste kansen van het gebied liggen in het toevoegen van nieuwe gemengde stedelijkheid aan de ‘stadse’ kant van het gebied. Zo zoekt de stad Groningen niet de concurrentie met suburbane nieuwbouwlocaties in de regio, maar bouwt ze juist voor op haar kracht: de Stad.

Onder het mom ‘Suikerunie is stad’ heeft het college van B&W onze inbreng overgenomen en wordt nu gewerkt aan het starten met een stedelijk woonmilieu dat aanhaakt op de bestaande stad. Wij zijn benieuwd naar hoe dit nieuwe stuk stad zich gaat ontwikkelen.

s