Nieuws

- Daan Leenders & Oedsen Boersma

Gebiedsconvenant voor Hart van Meerzicht

Voor winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer is het gebiedsconvenant ‘Hart van Meerzicht’ ondertekend door Woonhave, Portico Investments en wethouders Ingeborg Ter Laak en Jan Iedema van gemeente Zoetermeer. Het convenant bekrachtigt de samenwerking voor de verbetering van Winkelcentrum Meerzicht en de directe omgeving. SITE heeft vanuit haar rol als onafhankelijk gebiedsontwikkelaar alle partijen op één lijn weten te krijgen om van Meerzicht weer een plek te maken om trots op te zijn. Een fris en aantrekkelijk winkelcentrum dat toekomstbestendig is en dat een belangrijk onderdeel wordt van het wijknetwerk. Ook wordt er aandacht besteedt aan het aantrekkelijk maken van het plein aan de Eesterwaard en verkeersstromen.

Ondertekening-gebiedsconvenant-Hart-van-Meerzicht-Zoetermeer-011

Functie in de wijk

Winkelcentrum Meerzicht heeft een belangrijke functie in de wijk. Niet alleen voor boodschappen, maar ook voor ontmoeting. In de afgelopen jaren zijn echter zowel de binnenkant van het winkelcentrum als de directe omgeving nauwelijks veranderd. De uitstraling is grijs en grauw, ook omdat een groot deel van het gebied bestaat uit parkeerplaatsen. Daarnaast sluit de opzet en het aanbod van het winkelcentrum onvoldoende aan op de behoeften van de inwoners van de wijk.

Ondertekening-gebiedsconvenant-Hart-van-Meerzicht-Zoetermeer-012
H

Intensieve samenwerking

Woonhave en Portico Investments zijn gezamenlijk eigenaar van het winkelcentrum en zijn al geruime tijd aan het kijken naar deze toekomstopgave. Om de doelstelling te halen is het belangrijk dat de samenwerking goed op gang komt. Daarom hebben de partijen in de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken. Samen willen ze investeren in een vernieuwd Hart van Meerzicht. Ze onderschrijven de ambitie voor een stapsgewijze transformatie van het wijkwinkelcentrum naar een aantrekkelijk centrumgebied voor de wijk.

De komende periode werkt SITE samen met Woonhave, Portico Investments en de gemeente Zoetermeer aan een verdere uitwerking van de plannen. Dit gebeurt in goed overleg met de winkeliersvereniging en VVE Meerzicht. Er wordt gestart met de eerste fase met de versterking van het winkelgebied, toevoeging van woningen en de realisatie van een aantrekkelijke openbare verblijfsruimte. Het voornemen is dat er in het vierde kwartaal van 2023 een intentieovereenkomst ondertekend wordt waarin juridisch bindende afspraken tussen de partijen worden vastgelegd.

G