Nieuws

- SITE

Gezond Stedelijk Leven in het Jaarbeursdistrict

Jaarbeurs heeft vandaag haar plannen voor de nieuwe Jaarbeurs en het Jaarbeursdistrict gepresenteerd. Een nieuwe wijk met een vernieuwend woon-werkmilieu die zijn identiteit ontleent aan een eigentijds beurs-, event- en congrescentrum.

1_191111 Jaarbeurs visualisatie_cropped

In opdracht van de Jaarbeurs heeft SITE, in de rol van gebiedsontwikkelaar, het afgelopen anderhalf jaar intensief samengewerkt met stedenbouwkundig- en architectenbureau MVRDV aan het ambitieuze masterplan voor het Jaar­beursdistrict: een aantrekkelijk gebied om te leven, wonen en werken. Download hier het masterplan.

Het nieuwe beurs-event- en congrescentrum vormt het kloppend hart van het Jaarbeursdistrict. De huidige beurshallen worden radicaal anders vormgegeven en er wordt een stedelijk gebied gemaakt op en rondom de beurshallen, met innovatieve woon- , werk- en leisure programma’s. Bovenop de innovatieve en meer compacte Jaarbeurs, komt een levendig groen dak: de stadsoase.

Van Jaarbeurs naar Stadsbeurs

De ‘Jaarbeurs van de toekomst’ is er een waarbij de beurs- en stadsactiviteiten elkaar versterken. De stedelijke context creëert gun­stigere omstandigheden voor (nieuwe) programmering van de Jaarbeurs. Op haar beurt beïnvloedt de programmering haar omgeving met extra levendigheid en belevenissen.

j
SITE-Context_Content

Diagram: SITE urban development

Van Jaarbeurs naar Jaarbeursdistrict

Het Jaarbeursdistrict is een wezenlijk onderdeel van een groter gebied, sluit aan op stedelijke ontwik­kelingen in de stad en versterkt stedelijke activiteiten door middel van interactie. Dit alles geeft een boost aan het vestigingskli­maat van de plek voor bepaalde stedelijke functies en bedrijven. Hiermee maakt Jaarbeurs een schaalsprong naar een Jaarbeursdistrict, een aantrekkelijke wijk om te leven, wonen en werken.

Het Jaarbeursdistrict wordt een belangrijke verbinding tussen het centrum en station enerzijds en de Merwedekanaalzone en Kanaleneiland anderzijds. De Jaarbeurs Boulevard vormt de ruggengraat: de levendige hoofdroute van het station naar de beurs en achterliggende wijken. De logistiek verdwijnt uit zicht en het nieuwe waterfront met horeca aan het Merwedekanaal vergroot de leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van het gebied.

 

u

Beelden: MVRDV

Het Masterplan voor het Jaarbeursdistrict is ontwikkeld in samenwerking met architecten en stedenbouwkundig bureau MVRDV

Kijk hier voor meer informatie: https://nieuwe.jaarbeurs.nl. 

En op de  projectpagina van MVRDV.

g
2_Section before and after
m