Nieuws

- Wouter Onclin

Regio Utrecht kiest voor gezond leven in stedelijke regio

Als eerste regio van Nederland heeft Utrecht een Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) opgesteld. 16 gemeenten hebben de puzzel gelegd waarin lokale ambities samenkomen met visies vanuit de Provincie en het Rijk. SITE Urban Development en KuiperCompagnons hebben het afgelopen jaar met de regio gewerkt aan het IRP dat richting geeft aan de ontwikkeling van de regio richting 2040.

IRP-Utrecht-1

Ruimte op de kaart

In het IRP is het de regio gelukt om een wenkend perspectief te schetsen voor de regio in 2040. Dat perspectief biedt ruimte aan ruim 125.000 woningen, 80.000 arbeidsplaatsen in gemengde stedelijke gebieden en op bedrijventerreinen, een nieuw OV-systeem (het wiel met spaken), nieuwe natuur en groene scheggen die diep het stedelijk gebied in steken. De verstedelijking zal zo veel als mogelijk dicht op bestaande en nieuwe OV-knopen plaatsvinden, maar geeft ook ruimte aan de vitaliteit van de kleinere kernen in de regio.

Iconen
Z

Pittige discussies

Het proces was niet altijd eenvoudig. Er waren vele werksessies nodig met gemeenten en andere stakeholders, vaak met pittige discussies, om te komen tot de keuzes die gemaakt zijn. Maar het resultaat is bijzonder. Het Rijk legt de bak bij de regio’s om er samen uit te komen, en in de regio Utrecht is dat gelukt!

Dwars door alle overheidslagen heen ligt er nu een visie waar de regio mee vooruit kan. Niet alleen voor de 16 gemeenten, maar ook voor de Provincie Utrecht en het Rijk biedt het IRP ruimte om de ambities voor de regio in te vullen. De gemeentelijke omgevingsvisies, de Provinciale omgevingsvisie, de Nationale Omgevingsvisie en de onderzoeken uit het Bestuurlijk Overleg MIRT komen in het IRP samen.

Dit betekent nog niet dat alles in kannen en kruiken is. Voor veel van de gekozen oplossingen moet nog hard gewerkt worden om het waar te maken. Zo zijn er volop investeringen nodig in natuur en landschap en heeft de regio grote ambities om het OV-systeem naar een hoger niveau te tillen. Het recente pleidooi van Utrecht voor een aantal metro- en tramlijnen hangt hiermee samen. Ook langs andere spoor- tram-, en buslijnen zullen flinke investeringen nodig zijn.

Samenwerking blijft nodig!

Overheden, stakeholders, bedrijfsleven en inwoners van de regio hebben elkaar de komende jaren nog hard nodig om het toekomstbeeld voor 2040 te realiseren. Daarvoor zal de regionale samenwerking worden voortgezet en zullen waar nodig allianties en projecten worden opgezet voor de uitwerking en de realisatie. Anders dan in de meeste regio’s kunnen gemeenten dit eensgezind doen vanuit een gezamenlijk en gedeeld Integraal Ruimtelijk Perspectief. Wij geloven dat met volop samenwerking, een consistente visie en een flinke dosis geduld er een mooie toekomst ligt voor de Regio Utrecht!

Download: Integraal Ruimtelijk Perspectief Regio Utrecht (PDF)

U