Nieuws

- SITE

Op naar Vastgoed 3.0 in Eindhoven

Morgen zijn we aanwezig bij Vastgoed 3.0, in de voormalige fabriek van Campina in Eindhoven. De stad krijgt in toenemende mate een belangrijke positie in het netwerk van grote Nederlandse steden.

Afbeelding_Vastgoed_3.0_header

Trots zijn we op het feit dat wij al nauw betrokken zijn bij de verschillende ontwikkelingen. Zo waren we twee jaar geleden al actief bij de totstandkoming van de Afsprakenkader Wonen 2017 van de Gemeente Eindhoven. Dit kader bevat nieuwe woonafspraken waarbij de focus is verschoven van uitbreiding naar verdichting. Verder heeft SITE actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het VDMA-terrein; in samenwerking met de gemeente stelden we in 2016 de gebiedsvisie DE SPARK op, die de basis vormden voor informele marktverkenning en de formele marktuitvraag voor dit terrein.

Ook nu nog vervullen we een rol voor de stad. Zo zijn wij momenteel gespreksvoorzitter van het debat over grote stedelijke woonopgaven in relatie tot mobiliteit en infrastructuur, waar Eindhoven sinds kort ook aan deelneemt. Maar ook zijn we betrokken bij grote projecten in de stad, waaronder de toekomstvisie op winkelcentrum De Heuvel.

Daarnaast zien we mooie kansen voor Brainport Eindhoven, het centrum van Techniek, Design en Kennis. SITE zal zich in de toekomst dan ook graag in blijven zetten voor nieuwe ontwikkelingen die hier plaats gaan vinden. Vastgoed 3.0 is de ideale gelegenheid om ook van andere betrokken partijen te horen hoe zijn aankijken tegen de ontwikkelingen en de toekomst van de stad.

e