Nieuws

- Geurt van Randeraat

Plan voor eerste 700 woningen Suikerzijde in Groningen

De gemeente Groningen heeft in Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium een samenwerking gevonden om de eerste 700 woningen met bijbehorende voorzieningen in De Suikerzijde te realiseren. SITE maakte deel uit van het tenderteam van Dura Vermeer en heeft geholpen bij het maken van de ontwikkelstrategie en het Plan van Aanpak voor de haalbaarheidsfase. Gedurende de haalbaarheidsfase die vanaf januari 2022 start, zal SITE vanuit haar kennis en ervaring in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling een van de partners zijn van Dura Vermeer. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw van Deelgebied Noord eind 2023.

henk-tammens-2

Van suikerfabriek naar woonwijk

De Suikerzijde is een unieke ontwikkeling op het terrein van de voormalige Suikerfabriek, vlakbij het centrum van de stad. Niet alleen vanwege de omvang van 160 hectare en de ligging nabij de binnenstad, maar ook vanwege de hoge ambities. De Suikerzijde wordt een zelfstandig functionerend en levendig stadsdeel met uiteindelijk 5.000 woningen en ruimte voor verschillende woonvormen, werken, leren en recreëren. De Suikerzijde wordt daarmee de stad van de toekomst.

S