- Oedsen Boersma

Spoorzone Hengelo-Enschede in de markt gezet

Yes SHE can! Met deze slogan werd de ontwikkeling van de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE) als dé economische slagader van de toptechnologische regio Twente gelanceerd op de Provada vastgoedbeurs in Amsterdam.

Yes SHE can-SITE

Samen met wethouders Gerard Gerrits (Hengelo) en Jeroen Diepemaat (Enschede) en de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf bracht SITE urban development SHE onder de aandacht bij vastgoedbeleggers, ontwikkelaars en aannemers. Oedsen Boersma: “Enschede en Hengelo hebben momenteel respectievelijk 160.000 en 80.000 inwoners. Het gezamenlijke stedelijke gebied is daarmee de vijfde stad van Nederland, na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en vóór Eindhoven. SHE is de verbindende factor tussen Enschede en Hengelo. Een katalysator die ons de mogelijkheid biedt om Twente als een heel sterk merk te profileren en in de markt te zetten als toptechnologische regio.”

Potentie van SHE

“De potentie is enorm. In een uiterst groene omgeving is ruimte voor onder andere de bouw van 8.000 tot 12.000 nieuwe woningen, 120.000 tot 160.000 m2 aan nieuwe bedrijvigheid, een kwaliteitsimpuls van de bestaande voorzieningen en bereikbaarheid. Dat een kwart van het SHE-gebied uit natuur bestaat, biedt de mogelijkheid om het landschap in te zetten als ‘groen goud’. En dat in een omgeving die nu al wordt gekenmerkt door een dynamisch toptechnologisch ecosysteem, met 50.000 studenten op wo-, hbo- en mbo-niveau, 400 techbedrijven en circa 900 universitaire spin-offs.”

P

Van braindrain naar braingain

“Probleem van de regio Hengelo-Enschede is dat veel afgestudeerden en startups de regio weer verlaten, bij gebrek aan voldoende mogelijkheden om te wonen en door te groeien. Van die ‘braindrain’ willen we een ‘braingain’ maken. Daarnaast streven we naar meer instroom van toptechnologische bedrijven en willen we dat de toptechnologische regio Twente zich kan meten met de internationale top. We moeten SHE als verbindende factor bekijken waar je kunt samenwerken en krachten bundelt. Op die manier voorkom je binnen de regio een waterbedeffect op het gebied van wonen en werken.”

Overijsselse aanpak

De plannen worden gesteund door de provincie Overijssel. Van Haaf: “Het creëren van een samenhangend, onderscheidend stedelijk gebied sluit goed aan bij de ‘Overijsselse Aanpak’ van onze provincie, die onder andere de woningbouw moet versnellen. In dat kader wordt er momenteel gewerkt aan de bouw van ongeveer 4.500 nieuwe woningen, 75.000 m2 aan kantoren en bedrijven en 15.000 m2 aan voorzieningen. Daarom willen we dat marktpartijen met ons meedenken en een bijdrage te leveren aan de verstedelijking van SHE. Leidend daarbij is een door beide gemeenten en de provincie uitgestippeld strategisch programma, dat van de regio een magneet moet maken ‘waar knappe knoppen, vernieuwende ideeën en de volgende generatie technologische bedrijven samenkomen en willen blijven’. SHE biedt kansen voor een volgende schaalsprong in kwantitatief en kwalitatief opzicht.”

Bron: vastgoedmarkt.nl
Beeld links: Karres en Brands

B
S