Nieuws

- SITE

Van gebiedsbrede coalities tot “hapklare brokken”

Header-1-e1575897110181

Bij versnipperd eigendom in transformatiegebieden kom je niet meer weg met de keuze tussen bottom-up of top down. SITE ziet op allerlei locaties eigenaren experimenteren om zelf een ontwikkeling tot stand te laten komen. Zo ook in Brainpark Rotterdam, waar investeerders positie hebben ingenomen. Een stevige verdichting zorgt hier voor een aantrekkelijke investeringspropositie. Onder leiding van SITE maakt de gemeente samen met de eigenaren en betrokken stakeholders een visie met kaders waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Wijchen is heel andere koek. Zo zijn eigenaren veelal ondernemers, waarbij prioriteiten liggen bij dagelijkse bedrijfsvoering en vastgoed in termen van hun pensioen. Wat is de rol van de overheid in deze context als je geen actief grondbeleid wilt voeren? Uit de discussie met de eigenaren bleek dat een opdeling van het gebied in “hapklare brokken” en een actief ondersteunende overheid nodig zijn om de eigenaren te verenigen.

c