Nieuws

- Martine Vledder

Woningbouwimpuls Winkelsteeg Nijmegen

Afgelopen week is de tweede tranche voor de Woningbouwimpulsgelden van BZK gesloten. In een intensief traject hebben we samen met de Gemeente Nijmegen, Fakton ea. een visie op de transformatie van binnenstedelijk bedrijventerrein Winkelsteeg naar een levendig werk-woonmilieu gemaakt.

Plankaart Stationcampus_public space design_A3_met tekst-5e5b072a

De eerste twee deelprojecten Stationsomgeving Goffert-Novio Tech Campus (verdichting OV-knoop met 987 woningen, werkprogramma en voorzieningen) en NDW21 (500 tijdelijke woningen en kleinschalige voorzieningen) zijn aangevraagd bij BZK als katalysatoren van de transformatie. Dit is de eerste belangrijke stap in de ontwikkeling van Winkelsteeg naar een aantrekkelijk gemengd stedelijk gebied van de toekomst. Een gebied met een gebalanceerde mix tussen bedrijvigheid, wonen, zorg, sport & leisure en klimaatvraagstukken.

Lees hier meer.

w