Nieuws

- Oedsen Boersma

Yes, SHE can!

De visie op de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE) is door de beide Colleges en Raden van de gemeenten Enschede en Hengelo aangenomen: Yes SHE can! In de visie staat beschreven hoe de twee steden samen willen bouwen aan het gebied rondom de stations Hengelo, Kennispark en Enschede. Samen met Fakton, MUST stedenbouw, gemeente Hengelo en gemeente Enschede heeft SITE intensief gewerkt aan een visiedocument die de toekomst schetst van de Spoorzone Hengelo-Enschede, als aanjager van de groene technologische topregio.

SHE2023-001_Boekje_23-03-2023_DEF-3

Visitekaartje van Twente

SHE is een nieuw stedelijk visitekaartje van Twente. De spoorzone presenteert zich als een unieke plek waar stad en landschap in elkaar overgaan; de ruggengraat van het stedelijke gebied van Hengelo en Enschede. SHE is veel meer dan een project. Het is een langjarig programma voor een schaalsprong. Het draait om samenwerking tussen gemeenten Hengelo en Enschede, het voelen van een gedeelde urgentie en het activeren van alle (markt)partijen. Het gaat over boeien en binden van talent. “Van braindrain naar braingain”. SHE is een samensmelting van drie stationsgebieden in twee gemeenten tot één levendig stadsdistrict en staat voor een meer uitnodigend en toegankelijk tussengebied tussen de steden.

SHE2023-001_Boekje_23-03-2023_DEF-2
S

Langjarige (gebieds)ontwikkeling

Vanuit beide colleges en raden is er een grote betrokkenheid en een zeer grote steun voor de langjarige ontwikkeling van SHE als visitekaartje van de technologische topregio waar het goed, wonen, werken en leven is. Voor SHE wordt de samenwerking tussen Hengelo en Enschede verder geïntensiveerd ten behoeve van een omvangrijke gebiedsontwikkeling, gebiedsmanagement en een bijdrage aan de lobby voor de meest ondernemende hightechregio van Nederland. De visie zal worden uitgewerkt naar ruimtelijke plannen, wordt vertaald naar een langjarig investeringsplan en dient een bijdrage te leveren aan de lobby voor Twente. Om de plannen naar uitvoering te vertalen blijft SITE de komende periode betrokken als kwartiermaker voor SHE.

Samen kom je verder

SHE is tot stand gekomen in samenspraak met een brede groep publieke en private partijen zoals Universiteit Twente, Provincie Overijssel, NS, Twenteboard, ROC van Twente, corporaties en marktpartijen.

Y