Nieuws

- Nikita Kuipers

Buikslotermeerplein wordt het ‘Hart van Noord’

Begin deze maand heeft SITE samen met de eigenaren van winkelcentrum Boven ‘t Y en de gemeente Amsterdam de plannen voor de toekomst van het Buikslotermeerplein gepresenteerd. Alle betrokken partijen staan achter de ambitie om het Buikslotermeerplein uit te laten groeien tot het ‘Hart van Noord’.

kansen voor iedereen

Nieuwe energie

Sinds 2000 zijn er diverse plannen voor de (her)ontwikkeling van het gebied voorbij gekomen. Allen zonder succes. In de tussentijd heeft het gebied rond het Buikslotermeerplein weinig grote vooruitgang gekend. De reden? Veel plannen hadden een te zware focus op retail, waarbij de belangen uit de stad (sociaal en economisch) niet altijd even duidelijk naar voren kwamen. Er was te weinig aandacht voor de verschillende soorten eindgebruikers. Juist door bewoners, ondernemers, gebruikers en anderen belanghebbenden van het Buikslotermeerplein te betrekken heeft SITE een duidelijke visie voor het plan kunnen maken.

C
00-BSMP-DIAG-06_conceptkaart-V2
Luchtfoto
K

Hart van Noord

Het Buikslotermeerplein moet uitgroeien tot het stadshart van Amsterdam Noord. Bij de ondernemers in het gebied is een sterke behoefte aan comfort en perspectief. Het versnipperd eigendom in het huidige winkelcentrum en verschillende belangen maken dat het een complexe opgave is. Daarom koos SITE voor een sterke overkoepelende visie en identiteit die nodig is als vertrekpunt. Het Hart van Noord richt zich op drie pijlers: vergroenen, verdichten en verlevendigen. Hoe? Door het juiste woningaanbod toe te voegen, de horeca te verlevendigen, werkplekken toe te voegen, de openbare ruimte te vergroenen en de locatie met maatschappelijke voorzieningen te verrijken. Dat kan alleen als het Buikslotermeer zich openstelt en een verbinding maakt met de omliggende buurten. Zo wordt het Buikslotermeerplein écht een levendig stadshart.

H
Screenshot 2021-03-22 at 15.23.03
hart van noord kernwaarden
n

Van winkelcentrum naar centrumgebied met winkels

Om dit voor elkaar te krijgen moet er meer variatie op het plein komen. In de het getekende ambitiedocument willen de gemeente Amsterdam en de eigenaren van Boven ’t Y ongeveer 300.000 m2 aan woningen, voorzieningen en ruimte voor ontspanning toevoegen. Uitgangspunt van de gezamenlijke ambitie: geen winkeloppervlak toevoegen, wél gaan variëren. Het Buikslotermeerplein wordt daarmee voller en een levendige plek met stedelijke voorzieningen. Mede vanwege de uitstekende bereikbaarheid moet dit bezoekers verleiden om langer in het gebied te verblijven. Het ambitiedocument, dat nu bekrachtigd is, wordt gebruikt als input voor de gemeentelijke projectnota die waarschijnlijk dit voorjaar wordt vastgesteld.

Bekijk het ambitiedocument ‘Hart van Noord’ (PDF)
Bekijk de visie afspraken uitgelicht (PDF)

W
00-BSMP-Anzichtkaarten
G
B