Nieuws

- SITE

CID Den Haag: kijk verder dan woonconcepten

Shared Living is weliswaar van alle tijden, maar lijkt anno 2018 een structurele trend met vele verschijningsvormen. Het blurren van wonen, werken en recreëren; nieuwe vormen van zorgzaamheid voor elkaar; idealistische, groene woongemeenschappen; het zijn allemaal voorbeelden van nieuwe vormen van gezamenlijk wonen. Het Central Innovation District (CID) in Den Haag is op zoek naar nieuwe woonconcepten waarbij ‘delen’ centraal staat. Onze Leo hield op het CID Festival echter een pleidooi om niet te sterk te focussen op woonconcepten, maar juist meer op een gebiedsontwikkeling die stedelijk leven op straat faciliteert en daarmee een voedingsbodem is voor delen.

Den_Haag_Het_Strijkijzer_Blick_auf_die_Skyline_1-1600×928

Verbinding met omgeving

The Collective is een voorbeeld van een zo’n Shared Living concept: gebruikers leveren in op (privé) woonruimte en krijgen daar een ruim aanbod aan gedeelde voorzieningen in gemeenschappelijke ruimtes voor terug. Gelegen in een verre buitenwijk van Londen en verbonden per metro biedt de omgeving van The Collective weinig directe aanleidingen tot contact. Eenmaal binnen opent zich echter een wereld vol voorzieningen en sociale contacten, enkel toegankelijk voor bewoners. Het roept de vraag op in hoeverre dergelijke Shared Living concepten een toevoeging zijn voor hun omgeving. In het CID in Den Haag is eenzelfde woonconcept goed denkbaar, vanuit het perspectief van bereikbaarheid; met drie intercity-stations in de buurt ben je optimaal verbonden met de Randstad.

Ontwikkel voor stedelijk leven

Men zal zich in Den Haag nog wel moeten buigen over wat dergelijke woonconcepten betekenen voor de activiteit op straat in het CID zelf. In de huidige situatie kenmerkt het CID zich namelijk nog niet uitdrukkelijk door levendige straten en openbare ruimtes. De Binckhorst, het Beatrixkwartier, omgeving Laan van NOI; alle drie zijn het (nog) geen plekken die bol staan van stedelijk leven.

Shared Living concepten kunnen een mooie toevoeging zijn aan het CID, mits deze worden gezien als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. Een gebiedsontwikkeling waarbij stedelijk leven op straat centraal staat en waar nieuwe woonconcepten een integraal onderdeel van uitmaken. Dan heeft het CID pas écht kans om zich te ontwikkelen tot volwaardig stedelijk innovatiedistrict.

d