Nieuws

- Martine Vledder

Nijmeegse Winkelsteeg wordt divers werk-woongebied

Winkelsteeg, een binnenstedelijk bedrijventerrein tussen het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal, krijgt de komende tijd een flinke impuls. In het afgelopen jaar hebben SITE samen met PosadMaxwan, de gemeente Nijmegen, bewoners, ondernemers en andere stakeholders ambities voor het gebied in kaart gebracht en uitgewerkt in de ‘Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035’, die onlangs door het college is aangenomen.

impressie Stationsomgeving Goffert NTC_PosadMaxwan

Focusgebied

Winkelsteeg is één van de focusgebieden binnen de Omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen om tot 2040 extra woningen en werkplekken toe te voegen. Door de ruimte ín de bestaande stad te benutten voor wonen, werken en voorzieningen, kan Nijmegen een compacte stad blijven. Winkelsteeg is onderdeel van Kanaalzone-Zuid, waar SITE begin dit jaar een separaat Ambitiedocument voor heeft opgesteld. Omdat Winkelsteeg een specifiek gebied is met een eigen identiteit, is er een aparte Ontwikkelvisie voor Winkelsteeg gemaakt. Veel ondernemers en bewoners hebben hier in meerdere (digitale) participatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken over meegedacht.

P
Ligging kanaalzone zuid en winkelsteeg
K

Verborgen parel

De trechter van Omgevingsvisie voor de stad naar een Ambitiedocument voor Kanaalzone-Zuid en uiteindelijk een Ontwikkelvisie voor Winkelsteeg was volgens Martine Vledder, gebiedsontwikkelaar bij SITE, een intensief maar enerverend proces. “Ook Nijmegen moeten dealen met veel verschillende ruimteclaims in de stad. Winkelsteeg is een enorm, monofunctioneel en weinig intensief gebruikt gebied. Naast het creëren van meer arbeidsplaatsen door arbeidsintensievere bedrijvigheid voegen we nieuwe woningen, voorzieningen voor bedrijven en bewoners en groen voor ontspanning toe. Zo ontstaat in Winkelsteeg een prettige en duurzame leefomgeving. Winkelsteeg was voor ons een verborgen parel midden in de stad waar we op basis van de cultuurhistorische achtergrond (bedrijven en landgoederen) het gebied zijn gaan bekijken als een toekomstbestendig levendig werk-woongebied. Op hoofdlijnen is het ruimtelijk en economisch profiel aangescherpt en getoetst in een participatietraject met verschillende belanghebbenden. De combinatie van de positionering als werk-woongebied en een duidelijke ontwikkelstrategie heeft geresulteerd in de Ontwikkelvisie die de kaders voor de verdere ontwikkeling stelt. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

H
Ruimtelijk raamwerk Winkelsteeg
impressie Kanaalfront_PosadMaxwan

Groen karakter

In de plannen is veel aandacht voor groen. Han Dijk, partner bij PosadMaxwan: “Het zou een gemiste kans zijn om niet van meet af aan het versterken van de aanwezige natuurwaarden in de plannen te betrekken. We zagen gelijk kansen om een robuust groen raamwerk neer te zetten. Met als ambitie het groen van Winkelsteeg meer zichtbaar te maken, te versterken en flora en fauna met de omgeving te verbinden. Het gebied krijgt een groene ‘ader’ die de bestaande hittestress in het gebied wegneemt, voor een aangenaam verblijfsklimaat zorgt en de biodiversiteit verbetert. Dit robuuste groen-blauwe netwerk wordt ingezet voor klimaatadaptieve doeleinden, zoals piekwaterberging en een netwerk voor sport, spelen, ontmoeten, beleven, werken en wonen. We bouwen door op de sterke groene identiteit van het nabijgelegen Goffertpark en het kanaal.”

G

In de versnelling

Met de aanvraag en toekenning van de Woningbouwimpuls subsidie van het Rijk bracht SITE de visie verder in versnelling. Komende jaren zal het ene deelgebied sneller transformeren dan het andere. Om Winkelsteeg op de kaart te zetten, wordt er op korte termijn gestart met het toevoegen van zo’n 500 flexibele, tijdelijke woningen in deelgebied NDW21 met een passend placemaking programma en wordt de Stationsomgeving Goffert-NTC tot ontwikkeling gebracht.

Drie opgaves

De ambitie is om in Winkelsteeg zo’n 3.000 extra banen te creëren en ongeveer 3.900 woningen te bouwen in een groene omgeving. Winkelsteeg moet het stadsdeel Dukenburg beter verbinden met het centrum. In de Ontwikkelvisie staan drie opgaves centraal:

  1. Duurzame economische groei en werkgelegenheid.
    Er zijn kansen om de al aanwezige Health & High Tech sector te laten groeien. Daarnaast is Winkelsteeg vanwege de centrale ligging ideaal voor dienstverleningsbedrijven, reparatiediensten, installatiebedrijven, stadsdistributie en lichte maakindustrie zoals een boekbinderij of meubelmaker. De ambitie is om ongeveer 3.000 extra banen te creëren.
  2. Een divers en prettig woonmilieu
    Winkelsteeg is geschikt is om in de aankomende jaren ongeveer 3.900 woningen te bouwen. Hierbij wordt aangesloten bij de kwaliteiten die al in en om het gebied zijn, zoals het Maas-Waalkanaal, de nabijheid van het Goffertpark, het groen van de historische landgoederen en Station Goffert. Winkelsteeg moet plek bieden aan veel verschillende doelgroepen.
  3. Verbinding tussen stadsdelen
    Door het Maas-Waalkanaal voelt de afstand tussen Oost- en West-Nijmegen groot. Door Winkelsteeg meer woningen, werkplekken en voorzieningen te geven, wordt deze ‘gevoelde’ afstand verkleind. Winkelsteeg wordt dooraderd met nieuwe groene routes en wordt verbonden met omliggende gebieden zoals de Goffert, Hatert en het Maas-Waalkanaal.
V
W