Nieuws

- Pleuni Stigter

Stationsgebied dat Amersfoort Waardig is

Mensen verblijven graag in levendige gebieden. Al ben je er met een doel of je komt er toevallig: een levendige plek zorgt dat je blijft hangen. Als de combinatie van prettige openbare ruimtes, functies en activiteiten klopt, dan voel je dat meteen. Op dit moment ontbreekt dit in het stationsgebied. Het gebied wordt vaak bestempeld als “desolaat niemandsland” dat “Amersfoort onwaardig” is. Want Amersfoort is een fijne, levendige stad! Het stationsgebied en de route naar de binnenstad krijgen een nieuwe indeling. Wie er rondloopt ziet dat dit nodig is: het gebied kan een stuk fraaier en gezelliger.

Lancering Gezond Centraal

Positioneringsvraagstuk

Welke betekenis kan dit centrale stadsdeel vervullen in Amersfoort? Op welke manier kan het doorgroeien en van waarde zijn voor heel Nederland? Het stationsgebied van Amersfoort is omvangrijk en divers te noemen. Het is nu vooralsnog met name een belangrijk knooppunt voor mobiliteit. Onderhuids is er een krachtig bindende (positieve) identiteit, maar die is nog niet zichtbaar: Er zijn veel bedrijven met een sterk maatschappelijk bewustzijn: organisaties die welzijn van mens en natuur hoog in het vaandel dragen. SITE werkt sinds vorig jaar in opdracht van de gemeente Amersfoort aan het grotere stationsgebied. Dit doen we in samenwerking met een brede groep partijen van huurders, gebruikers en eigenaren in het gebied. Daarmee hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan een ‘gebiedsagenda’ voor het stationsgebied. Deze gebiedsagenda gaat in bredere zin over de positionering en programmering van het gebied.

P
006
G

Gebiedsagenda Gezond Centraal

Amersfoort Gezond Centraal vormt de kapstok voor de positionering van het gebied. Samen met eigenaren, gebruikers en Gemeente is deze positionering ontwikkeld. Gezondheid is als thema zowel breed als specifiek genoeg om partijen met elkaar te verbinden. Gezondheid als agenda speelt goed in een wereldwijde trend om te werken aan gezonde steden. Het stationsgebied kan daar op eigen wijze op inspelen en gaan excelleren. Binnen dit thema zijn vele haakjes en mogelijkheden die logisch aansluiten op de diverse van activiteiten en belangen van bedrijven en organisaties. Gezondheid omvat in onze ogen de relatie tussen stad, natuur, mens en dier. De gebiedsagenda omvat 5 speerpunten: Welkom in Amersfoort, Kantoor als Clubhuis, Nieuwe Gebiedsfaciliteiten, Gezond Leven en Gezond Centraal als merk, netwerk en pull-factor.

LI4
010
B

Lancering en bekrachtiging

Als aftrap van deze publiek-private samenwerking is AMERSFOORT GEZOND CENTRAAL op 17 maart gelanceerd. Dit evenement gaf het officiële startschot aan de samenwerking van het netwerk van zo’n 30 gebiedspartners. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is een ondertekend manifest overhandigd aan wethouder Roald van der Linde. Daarnaast gaf gastspreker Martine de Vaan een lezing over weetings: walking meetings. Geheel in lijn met de gezonde doelstellingen van Gezond Centraal zijn we met de groep gaan wandelen in het gebied, onder andere langs de eerste ingreep in het gebied: een verplaatsbaar bos om het gebied op te groenen en een ontmoetingsplek te creëren bij Amersfoort centraal. 

Meer weten?

Bekijk de presentatie hier

A